Banner Banner

Over oude en nieuwe ideeën

Samen kijken we naar de toekomst met oog voor het verleden. Bewoners, gemeente en Intermaris hebben samen nieuwe plannen gemaakt. De ambities staan in een toekomstvisie, een vijf sporen-plan en een beeldkwaliteitsplan.

1977 – het eerste plan

In Hoorn ontstond het plan voor een nieuwe wijk: de Kersenboogerd. Het zou een mooie, groene en gezellige wijk worden, met veel kleine bochtige straatjes en woonerven. Met verschillende soorten woningen. En met binnentuinen die dicht kunnen. Ze noemden dit soort wijken bloemkoolwijken, vanwege al die kleine bochtige straatjes.

 

1981 – crisis tijdens de bouw

Tijdens de bouw sloeg de crisis toe. Overal moest worden bezuinigd. Het plan voor de Kersenboogerd was te duur. De kronkelige straatjes kwamen er wel, maar de afgesloten binnentuinen niet. Ook kwamen er meer woningen met lage huren dan de bedoeling was.

 

2021 – nieuwe plannen 

Nu kijken we naar de toekomst. Maar niet zonder naar het verleden te kijken. Bijvoorbeeld: de afgesloten binnentuinen komen er alsnog. Bewoners, gemeente en Intermaris hebben samen nieuwe plannen gemaakt. De ambities staan in een toekomstvisie, een vijf sporen-plan en een beeldkwaliteitsplan. Het vijf sporen-plan vind je op website van de gemeenteraad, raadsvergadering van 8 december 2020, onder punt 9.6. Het beeldkwaliteitsplan is vastgelegd in de gemeenteraad van 26 oktober 2022, hier ook te vinden onder punt 9.6. We voeren de plannen uit in verschillende projecten.

 

2035 – mooier, duurzamer, veiliger

Alles bij elkaar zal de uitvoering van de plannen zo’n 10 tot 15 jaar duren. En dan? Dan is het centrumgebied van de Kersenboogerd een fijnere woonomgeving. Met leuke winkels, een mooi stationsgebied, veel groen en nieuwe fietspaden. En met veel verschillende soorten woningen, nieuw of opgeknapt, duurzaam verwarmd. De verschillende buurtjes hebben elk een eigen karakter. Buren kennen elkaar en kijken naar elkaar om. Je voelt je er prettig en veilig. Je bent er thuis.