Banner Banner

Bomenkap in Kasteellaan, Patio en Pergola

Aangemaakt op: donderdag, 22 Februari 2024

 

Bestrating omhoog door bomen bij de Kasteellaan 

Ter hoogte van de Kasteellaan in de Kersenboogerd worden door de gemeente 22 bomen gekapt. De boomwortels van deze bomen zorgen ervoor dat de bestrating hinderlijk omhoogkomt. Op de huidige plaats kunnen geen 22 bomen terugkomen, omdat er onvoldoende groeiruimte is voor zoveel bomen. In het najaar worden er 10 bomen teruggeplaatst. Dat worden Hopbeuken. Het is nu nog niet bekend waar de resterende 12 bomen in de Kersenboogerd worden gecompenseerd. Dit najaar plaatst de gemeente deze bomen bij voorkeur in de omgeving van de Kasteellaan.    

 

Kapvergunning aangevraagd bomen in Patio en Pergola

Afbeelding
Bomenkap PP

De gemeente heeft een kapvergunning aangevraagd voor 61 bomen in Patio en Pergola voor de herinrichting openbare ruimte om de buurt klimaatadaptief in te kunnen richten. Er worden ook 10 bomen verplaatst. De bomen worden naar verwachting voor het broedseizoen gekapt. 
Bij de herinrichting van de openbare ruimte in deze buurt komen andere bomen en planten terug. Buurtbewoners hebben hiervoor hun wensen en voorkeuren aangegeven. Bewoners kijken uit naar de verschillende bloeiende planten en bomen. De gemeente verwacht eind 2024 te starten met de uitvoering van de herinrichting. 

Voor elke gekapte boom een nieuwe boom 

Bomen worden om verschillende redenen gekapt. Dit kan noodzakelijk zijn voor een project als de herinrichting van de openbare ruimte, maar ook als bomen op de verkeerde plek staan, overlast veroorzaken of ziek zijn. Bij een project als dit is er een onafhankelijke partij die een bomen-effectanalyse uitvoert. Hierbij wordt gekeken wat de invloed van de werkzaamheden op de bestaande bomen is. Ook onderzoekt deze partij de staat van de bomen en de groeiruimte. Op basis van deze analyse wordt gekeken welke bomen er weg moeten en hoeveel nieuwe bomen er weer terugkomen. 

 

De gemeente kijkt ook naar het vergroten van de kwaliteit van soort en standplaats. ‘De juiste boom, op de juiste plek’. Dit is van belang, zodat de bomen genoeg ruimte hebben om te groeien en er voldoende variatie is in soorten. Dat laatste is belangrijk voor de biodiversiteit, het vergroten van de klimaatbestendigheid of het versterken van de groenbeleving.