Banner Banner

Kruispunt Maasweg/IJsselweg opnieuw ingericht

Aangemaakt op: donderdag, 16 Mei 2024

Naar aanleiding van verschillende verkeersongevallen op de kruising Maasweg-IJsselweg heeft de gemeente onderzocht welke oplossingen de verkeersveiligheid verbeteren. De meest wenselijke oplossing betrof een herinrichting van de kruising in combinatie met plaatsing van een verkeerslicht en verplaatsen van de fiets- en voetgangersoversteek.

Afbeelding
Foto kruispunt Maasweg/IJsselweg

Voor deze werkzaamheden heeft de gemeenteraad € 400.000 en de provincie Noord-Holland door middel van een subsidie € 496.000 beschikbaar gesteld. Begin 2024 zijn de voorbereidende werkzaamheden gestart. In de meivakantie is de gehele kruising opnieuw ingericht en zijn de eerste onderdelen van het verkeerslicht geplaatst. Het verkeerslicht wordt momenteel nog getest in de fabriek en zal binnenkort het verkeer op de kruising regelen. Daarnaast zijn de werkzaamheden gecombineerd met het aanbrengen van nieuwe bushaltes. Vanaf eind juli 2024 zal er een nieuwe buslijn over de IJsselweg rijden die de Bangert & Oosterpolder en omgeving IJsselweg verbindt met station Hoorn.