Banner Banner

Goedbezochte informatiemiddag Groef, Stijl & Messing

Aangemaakt op: donderdag, 27 Juni 2024

“Wat vindt u van deze plannen voor uw buurt?”. Op deze vraag gaven buurtbewoners uit Groef, Stijl & Messing antwoord tijdens de informatiemiddag op woensdag 19 juni. Medewerkers van de gemeente gaven tekst en uitleg over de voorlopige ontwerpen van de buitenruimte. Hun collega’s van Intermaris lieten posters zien met verschillende kleurcombinaties voor het schilderen van een aantal panden. Vele buurtbewoners maakten van de gelegenheid gebruik om te reageren op de plannen én genoten daarbij van een gratis ijsje.

Even terug in de tijd. In april werden 2 informatiebijeenkomsten georganiseerd waarbij schetsen werden getoond van Groef, Stijl & Messing. Die schetsen waren gemaakt op basis van plannen om de openbare ruimte in de buurt te verbeteren. Door bijvoorbeeld veilige(re) fietsroutes te maken en problemen rond (zwerf)afval op te lossen. Kortom: plannen om het (samen) leven in de buurt gezonder, veiliger en prettiger te maken. De reacties die buurtbewoners in april gaven op deze schetsen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de voorlopige ontwerpen.

Reacties van buurtbewoners op ontwerpen

Buurtbewoners lieten de gemeente woensdag 19 juni weten dat ze graag zien dat auto’s minder hard rijden in de buurt. Als suggestie werd gegeven dat wegversmallingen en drempels moeten worden aangelegd. Meer (straat)verlichting en lager gesnoeide struiken op bepaalde plekken zou bewoners een veiliger gevoel geven. Meer bankjes bij het speelveld en prullenbakken langs de looproute naar de Geulweg waren andere veelgehoorde reacties. Evenals het terugplaatsen van bomen aan de Amstelweg.

Afbeelding
Buurtbewoners bezoeken de informatiemiddag Groef Stijl en Messing op 19 juni 2024

Voorlopige ontwerpen bekijken

Benieuwd naar de voorlopige ontwerpen? U vindt ze hieronder. Belangrijk om te weten: waar 'hagen' staat in de legenda moet 'Groen' staan. De hondenuitlaatplek op de kaart staat nog niet vast, dat kan nog wijzigen.

Bekijk de voorlopige ontwerpen

Hoe nu verder?

De reacties van buurtbewoners worden zoveel mogelijk meegenomen in de definitieve ontwerpen. Maar niet alles is mogelijk. Bijvoorbeeld vanwege eerder gemaakte afspraken of gemeentelijk beleid. Als het definitief ontwerp klaar is, kan er niets meer worden veranderd.  We verwachten in november 2024 het definitieve ontwerp te kunnen presenteren. Buurtbewoners ontvangen hier informatie over. 

Kansen voor de Kersenboogerd

Groef, Stijl & Messing is de tweede buurt in het centrumgebied van de Kersenboogerd waar de gemeente en Intermaris samen aan de slag gaan. Zij doen dit in het kader van het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Intermaris verduurzaamt de huurwoningen in het centrumgebied en de gemeente pakt de openbare ruimte aan.