Banner Banner

Over alles wat er gaat veranderen in de wijk

De beste plannen maak je samen. Wat kan er beter in het centrumgebied van de Kersenboogerd? Daar hebben we samen met bewoners over nagedacht. Hieronder vindt u de belangrijkste uitkomsten. We verdelen ze in zes onderwerpen:

 

 

1 Mensen helpen 

We willen dat het goed gaat met de mensen die wonen in het centrumgebied van de Kersenboogerd. Veel bewoners hebben behoefte aan een vorm van hulp, bijvoorbeeld bij het vinden van een baan. Of bij hun gezondheid, bij hun financiën of bij het voorkomen van eenzaamheid. Deze mensen krijgen de hulp die ze nodig hebben. Zodat iedereen zich goed kan voelen in de Kersenboogerd. Hierbij wordt de verbinding gelegd met de ondersteuning vanuit de verschillende sociale partners (zoals Stichting Netwerk en 1. Hoorn) in de wijk. 

 

 

2 Samen wonen

Wonen doe je niet alleen. De buurt is ook belangrijk. Niemand wil overlast van buurtbewoners. Iedereen wil een goede sfeer op straat. Daar gaan we aan werken. Hoe? We maken bijvoorbeeld de portieken veiliger. En we veranderen de hoven in gezellige binnentuinen voor de mensen die er direct omheen wonen. Er komt ook meer variatie in soorten woningen. Nu bestaat het centrumgebied van de Kersenboogerd nog voor meer dan driekwart uit woningen met een zo laag mogelijke huur. Van andere steden weten we dat het goed is om meer verschillende soorten woningen door elkaar te hebben. Dan komen er meer verschillende soorten mensen en dat is goed voor de sfeer. Het maakt een buurt prettiger om in te wonen. Daarom komen er nieuwe woningen bij, zowel huur als koop, in verschillende prijsklassen. Waar precies, dat is nog niet bekend.

 

 

3 Duurzame woningen en warmtenet

Bijna 2.000 woningen krijgen een aansluiting op het nieuwe warmtenet. Dat warmtenet is er nog niet. Het komt onder de grond. Eerst leggen we het warmtenet aan. De woningen krijgen een opknapbeurt: ze worden mooier en duurzamer. Bijvoorbeeld met dubbelglas en zonnepanelen. Daarna sluiten we ze aan op het warmtenet. We houden de overlast zo kort mogelijk, door werkzaamheden te combineren. Bij het dichtmaken van de straat gaan we meteen verder met het opknappen van de openbare ruimte.

 

 

4 Openbare ruimte

We werken aan een veilige openbare ruimte met meer bomen en planten. Daarbij hebben we aandacht voor duurzaamheid. We zetten bijvoorbeeld in op meer groen en minder tegels of asfalt. Zodat het in de zomer minder heet wordt. En we zorgen ervoor dat het regenwater na een grote regenbui beter wordt afgevoerd. We onderzoeken ook nog of het verblijf langs de grachten prettiger kan worden gemaakt. Bijvoorbeeld door hier minder auto’s langs te laten rijden en bankjes neer te zetten.  Een paar mooie doorgaande routes vervangen de vele doodlopende paadjes van nu. Zo wordt het veiliger voor wandelaars en fietsers.

 


5 Winkels en station

Het stationsgebied en het winkelcentrum vormen het kloppend hart van de wijk. Hier kom je altijd mensen tegen. Daarom vinden we het belangrijk om ook juist deze twee gebieden op te knappen. Wat we precies gaan doen, weten we nog niet. We denken aan verbeteringen als: meer verschillende soorten winkels, cafés en terrasjes. Ook kunnen we de pleinen opknappen en de parkeerplaatsen beter verdelen. Het hele gebied wordt leuker, afwisselender en veiliger.

 


6 Met elkaar 

Niet de gemeente, niet de woningcorporatie, maar de bewoners zelf kennen hun wijk het beste. Daarom doen we vaak mee met initiatieven van bewoners. Wat zijn uw eigen plannen? En wat vindt u van onze plannen? Wij blijven graag in gesprek. U kunt bijvoorbeeld meepraten op ons forum, lid worden van een bewonerscommissie of op een andere manier contact opnemen.