Banner Banner

Klimaatsubsidie voor herinrichting Kersenboogerd

Aangemaakt op: maandag, 04 September 2023

Gemeente Hoorn ontvangt €100.000 subsidie van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) voor de klimaatbestendige herinrichting van het centrumgebied van de Kersenboogerd. 

 

Via deze subsidie 'Klimaat Actief Noorderkwartier' kunnen gemeenten subsidie krijgen voor projecten die de buitenruimte geschikt maken om de gevolgen van klimaatverandering aan te kunnen. De regeling is bedoeld om de uitvoering van deze projecten te versnellen. De herinrichting van het centrumgebied is een van de zes projecten waaraan HHNK subsidie heeft verleend uit de KAN-regeling. 

 

Op 31 augustus 2023 overhandigde hoogheemraad Klazien Hartog van HHNK de klimaatsubsidie symbolisch aan wethouder Karin Hakhoff. De wethouder ontving een speciaal gegraveerde schep. 

Afbeelding
Klimaatsubsidie ontvangen van HHNK

Foto: Harry Schuitemaker

 

Mooier, veiliger en toekomstbestendig

Wethouder Karin Hakhoff: “Samen met bewoners maken we het centrumgebied van de Kersenboogerd mooier, veiliger en toekomstbestendig. Dat doen we vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Ik ben heel blij dat we, mede door deze subsidie, daar klimaatbestendige buurten kunnen realiseren.”

 

Minder verharding en meer groen

De subsidie is bestemd voor de klimaatmaatregelen bij de herinrichting van de openbare ruimte in de buurt Patio, Pergola, Prieel, buurt Groef, Messing, Stijl en buurt Zaanweg, Lijster, Ekster, Palissade. Hier worden maatregelen toegepast om wateroverlast te beperken. Met minder verharding van klinkers en tegels is er meer ruimte voor planten en struiken. Zo wordt regenwater beter opgevangen. Ook beplante verlagingen, zogenaamde wadi’s, zorgen daarvoor. Die bergen en zuiveren regenwater, waarna het water infiltreert in de ondergrond. En de wegen worden in een V-vorm ingericht. Dit houdt het regenwater langer op straat vast in plaats van het direct af te voeren op het riool.

 

Ook u kunt helpen

Iedereen zal een steentje moeten bijdragen. Alleen zo kunnen we overlast vanwege weersextremen zoveel mogelijk beperken. Door tegels in uw tuin te vervangen voor gras, bloemperken, bomen of geveltuinen bijvoorbeeld. Zo wordt uw buurt beter bestand tegen wateroverlast, behaaglijker voor insecten en dieren, koeler op warme dagen én veel mooier!

 

Buurt voor buurt

Gemeente Hoorn pakt de herinrichting van de openbare ruimte in het centrumgebied van de Kersenboogerd buurt-voor-buurt aan. Bewoners worden al bij het schetsontwerp betrokken. Het streven is om met de uitvoer van werkzaamheden in Patio, Pergola en Prieel te starten in de tweede helft van 2024. Meer informatie over het opknappen van Patio, Pergola en Prieel.