Banner Banner

Buurtaanpak Patio, Pergola & Prieel

Patio

Samen met bewoners gaan gemeente Hoorn en Intermaris aan de slag om het centrumgebied mooier en veiliger te maken. Dat doen we vanuit het programma Kansen voor de Kersenboogerd. Het werk in de buurt Patio, Pergola en Prieel is begonnen

Verduurzamen huurwoningen

Intermaris verduurzaamt als eerste de huurwoningen in Patio en Pergola en voert groot onderhoud uit. Denk aan bijvoorbeeld extra isolatie, HR++ glas en zonnepanelen op het dak. En we vervangen badkamers, keukens en toiletten. Daarna sluiten we de woningen aan op het nieuwe warmtenet. De bewoners gaan dan elektrisch koken. De portieken en doorgangen pakken we ook aan. Aannemer Hemubo bezoekt alle bewoners van de huurwoningen Patio en Pergola. Tijdens dit persoonlijke huisbezoek bespreekt Hemubo hoe ze de woningen straks klaarmaakt voor de toekomst.   
 

Aanpak openbare ruimte

De gemeente verbetert de openbare ruimte. Samen met bewoners maken we ontwerpen voor:  

® De binnenterreinen en parkjes ​met groen en gezamenlijke voorzieningen.

® De bermen en plantsoenen met bomen en planten. ​

® De wegen en fietspaden ​voor betere en veiligere fietsroutes.

Meer informatie over het opknappen van de buitenruimte >>

 

Portieken en doorgangen  

De portieken en doorgangen passen we aan. Samen met bewoners maakte een architect de eerste tekeningen. Van deze tekeningen maakten we schetsen en uiteindelijk ontwerpen. Er komen open trappenhuizen tegen de zijkanten van de benedenwoningen aan. Zo is voor iedereen zichtbaar wie er gebruikmaakt van de trappen. We halen de doorgangen weg. Hierdoor komt er ook meer zicht op de binnenterreinen. Deze aanpassingen samen moeten het gevoel van veiligheid vergroten. 

 

Participatie

Met hulp van uw wensen en opmerkingen uit eerdere bijeenkomsten, enquêtes en huisbezoeken maakten we een eerste plan met kaders en richtlijnen. Hierdoor weten we welke mogelijkheden er zijn om de bebouwing en de buitenruimte op te knappen. Het plan geeft aan waar de vormgeving van bebouwing en de inrichting van de ruimte aan moeten voldoen. Samen met bewoners bespreken we nu de plannen om zo tot ontwerpen te komen. Alles bij elkaar maken we van Patio, Pergola en Prieel een veilige, toekomstbestendige en prettige plek om met elkaar te wonen en te leven.  
 

Denkt u ook mee over uw buurt?

Intermaris en de gemeente betrekken bewoners bij het maken van de ontwerpen. We nodigen u uit voor verschillende bijeenkomsten. Uw mening en ideeën zijn belangrijk voor ons. We informeren u over de bijeenkomsten via brief, onze website en social media. U komt toch ook?